heerlen-landgraaf

omwonenden: ‘de communicatie moet goed zijn‘

De aangekondigde verdubbeling van het spoor tussen Heerlen en Landgraaf roept bij omwonenden van het traject de nodige vragen op. Vooral de onduidelijkheid rond het goederenvervoer is voor buurtbewoners reden om de plannen met argusogen te volgen. Albert Brouwer en Maicle Huver wonen beiden vlakbij het spoor aan de Heerlense kant.

Eén statement wil Albert Brouwer meteen gemaakt hebben: hij is niet tegen de verdubbeling van de drie kilometer spoor tussen Heerlen en Landgraaf. “Zeker niet”, zegt de bouwkundig ingenieur van beroep. “Een dubbel spoor is economisch gezien een impuls voor de regio. Het wordt makkelijker en sneller reizen in de Euregio. Aken en Heerlen worden beter verbonden, net als Maastricht en Aken. Goed voor Limburgse studenten die in Aken een opleiding volgen. Een beter perspectief voor grenswerknemers en mensen die kansen zien over de grens.”

Maicle Huver knikt. “Mee eens”, zegt hij. “De aansluiting op de hogesnelheidslijnen komt in beeld. We kunnen sneller naar bijvoorbeeld Keulen, Brussel en Parijs reizen. Andersom wordt Heerlen voor onze Oosterburen weer aantrekkelijker. Nu is de bus naar Aken eigenlijk de enige optie. Met de trein ben je drie keer zo lang onderweg.”

maicle huver : 'persoonlijk verwacht ik dat met het tracé de hele omgeving wordt opgeknapt. maar we zullen het kritisch volgen'

Twijfel

Positief dus, de twee buurtbewoners die ook actief zijn in een overlegcomité. Maar er klinkt ook twijfel door. “Uiteraard”, zegt Maicle. “We vragen ons af hoeveel goederentreinen over het traject gaan rijden. Nu al wordt deze route gebruikt, omdat de Betuwelijn aan de Duitse zijde nog niet af is. Wat als we een jaar of vijf verder zijn en we hebben dat dubbele spoor? Goederentreinen maken meer lawaai.”

Communicatie is belangrijk

“Op dat gebied willen we graag duidelijkheid krijgen”, vult Albert Brouwer aan. “Zeker als binnenkort het eerste plan voor de verdubbeling op tafel komt. Als mensen ongerust zijn en onzeker, dan worden ze wantrouwend. Communicatie is in dezen belangrijk. Zeker nu. Alles moet helder zijn voordat later de officiële inspraakrondes beginnen met een MER, Provinciaal Inpassingsplan enzovoort.”

Albert Brouwer: 'We willen de grenzen slechten, dan is goed openbaar vervoer essentieel.'
Albert Brouwer (rechts): 'We willen de grenzen slechten, dan is goed openbaar vervoer essentieel.' Foto: Frank Lodder

Ook Maicle adviseert alle partijen werk te maken van eerlijke informatie. “In elke fase. Er gaan ook geruchten dat de overweg bij De Kissel dichtgaat. Dat betekent nogal wat voor de verkeersdruk op de Schaesbergerweg. Wordt er gewerkt met geluidsschermen? Hoe hard mogen de treinen? Enzovoort. Persoonlijk verwacht ik dat met het tracé de hele omgeving wordt opgeknapt, dat we erop vooruitgaan. We wonen hier pas net, dus dat zegt wel iets over ons vertrouwen. Maar we zullen het kritisch volgen.”