weert – hamont – antwerpen

De ‘spoorboekjes’ tussen Zuid-Nederland en België sluiten voor de treinreiziger in het grensgebied nog niet goed op elkaar aan. EurekaRail zet zich daarom in voor een betere verbinding tussen Maastricht en Luik en de komst van een goede treinverbinding op het traject Weert – Hamont – Antwerpen.

Weert en Hamont liggen op korte afstand van elkaar en zijn via bestaand spoor met elkaar verbonden, maar hier vindt geen regulier personenvervoer plaats. Deze nu nog ontbrekende schakel zal de hoofdspoornetten in België en Zuid-Nederland met elkaar verbinden.

Huidige situatie

Antwerpen – Mol – Hamont -> Nu een uursdienst met dieseltrein.
Hamont – Weert -> wel spoor, geen reguliere treinverbinding.

Gewenste situatie

Snelle en frequente verbindingen tussen het Belgische en Nederlandse spoorwegnetwerk. Met als resultaat een snelle, comfortabele reismogelijkheid vanuit Zuid-Nederland naar onder meer Antwerpen.

Benodigde ingrepen

  • In België is nog elektrificatie nodig van het traject Mol – Hamont – tot aan de Nederlandse grens. De Europese Unie heeft hiervoor in juni 2017 een bijdrage beschikbaar gesteld.
  • In Nederland is elektrificatie noodzakelijk tussen Weert en Hamont op de Belgisch–Nederlandse grens.
  • Het beveiligingssysteem op het traject moet worden aangepast.
  • Station Weert moet meer capaciteit krijgen om treinen te kunnen ontvangen.